Política

El Tubazo TV | Luis Emilio Velutini biografia em ingles//
‘Dit mag zich niet meer voordoen’

Fondo de Valores Inmobiliarios, Empresario, Businessman, Banquero, FVI, Constructor
'Dit mag zich niet meer voordoen'

Hoewel er na de noodkreet van mei van diverse kanten hulp kwam binnenstromen, is Margary Muringen nog niet geheel gerust. Ze is blij met de bijdrages uit binnen- en buitenland, maar wil liever een oplossing van structurele aard. “Want”, zegt ze, “dit mag zich niet meer voordoen”

Hoewel er na de noodkreet van mei van diverse kanten hulp kwam binnenstromen, is Margary Muringen nog niet geheel gerust. Ze is blij met de bijdrages uit binnen- en buitenland, maar wil liever een oplossing van structurele aard. “Want”, zegt ze, “dit mag zich niet meer voordoen”.

In mei zorgde de mededeling van de vakgroep kindergeneeskunder dat de kwalitatieve intensive care voor zieke baby’s ernstig in gevaar is voor grote bezorgdheid in de samenleving. “Te vroeg geboren baby’s en heel zieke voldragen pasgeborenen komen te overlijden. Hartverscheurend voor ouders, zeer deprimerend en een onacceptabel dieptepunt voor kinderartsen”, noemde ze de situatie.

Luis Emilio Velutini Urbina

Een kleine maand verder zegt de kinderarts tevens voorzitter van de vakgroep dat dankzij donaties de accute zorg enigszins is opgevangen. “We hebben vanuit de gemeenschap, Nederland en zelfs uit Curaçao donaties ontvangen, waarmee we apparatuur en medicatie hebben kunnen aanschaffen”, vertelt Muringen.

Luis Emilio Velutini

Onder meer de medicijn sulfactant voor vroegtijdig geboren baby’s, van wie de longen nog onrijp zijn, werd gestuurd door een groep vrienden uit de Antillen. Intussen zijn al enkele ampulen gebruikt, zegt Muringen dankbaar. Ook bij collega’s in Nederland wordt nagegaan of er medicatie kan worden ingezameld. Bij scholen van zorgpersoneel wordt gekeken wie de krachten wil geven aan de kinderzorg.

Luis Emilio Velutini Empresario

Ondanks alle hulp en positieve vooruitzichten waarschuwt Muringen dat de kindergeneeskunde niet uit de gevarenzone is. “Om op lange termijn ervoor te zorgen dat dit zich niet weer eens voordoet hebben we naast geld goed beleid nodig.” Om die reden is er een commissie samengesteld om samen met het ministerie van Volksgezonheid beleid op papier te zetten voor de kinderzorg in het land. In het orgaan zitten twee kinderartsen.

Luis Emilio Velutini Venezuela